top of page

Hvordan laver du video: Hvidbalance

Forfatter

Steven Changtrakul

Skrevet

2018

IMG_2485.jpeg

Hvid er vel bare hvid? Det er faktisk ikke tilfældet. Hvis du vil være sikker på, at dine videoer får naturlige og flotte farver, så skal du havde styr på din hvidbalance. Hvidbalance er altafgørende for, hvordan dit kamera tolker det naturlige lys og dermed også afgørende for om farverne gengives korrekt i dine videoer.

 

Tag et stykke hvidt papir og kig godt på det. Den hvide farve dit øje ser, er i høj grad påvirket af det lys, som der skinner på papiret. Lægger du papiret ud i høj solskin, vil du bemærke, at papirets hvide farve får et let blåligt skær. Tager du omvendt papiret indenfor i skæret af et stearinlys, vil du se, at den hvide farve får et orange skær. Det er fordi forskellige lyskilder har forskellige farver, som er med til at definere hvordan vores øjne opfatter det hvide papir.

 

Når du oplever det hvide papir som hvidt uanset hvilken lyskilde, som du ser papiret under, er det fordi det menneskelige øje, sammen med vores hjerne, er i stand til at kompensere for forskellige lyskilder. Jo, der kan godt være små nuanceforskelle, men du ser papiret som hvidt. Det samme gøre sig dog ikke gældende for digitale video- og fotokameraer. De er langt fra lige så raffineret som det menneskelige øje og kompenserer ikke automatisk lige så godt. Et hvidt papir kan derfor fremstå som blåt eller rødt afhængig af hvilken lyskilde papiret ses under.

 

Du er derfor nødt til at fortælle kameraet hvad hvid er, når du tager et foto eller optager en video. Kameraet bruger så den hvide farve som grundlag for hvordan alle de andre farver i billedet skal se ud.

LYSETS FARVER
FARVESKALA.png

Hvis du ikke helt mestrer de fire begreber endnu, så frygt ej. Det er ikke så kompliceret og som vi forklarer senere i artiklen, så er der reelt kun én ting, du skal holde øje med, når du eksponerer et videobillede. Nemlig blænden. Lukkehastighed, ISO og frame rate bestemmes af andre forhold.

 

Afslutningsvis i artiklen er der desuden en kort forklaring på hvad ND-filter er og hvordan det også kan hjælpe din eksponering

Autohvidbalance
AWB.png

De fleste kameraer har en autofunktion, hvor kameraet selv kan bestemme hvad "hvid" er. Det kan være meget anvendeligt for foto, hvor du "blot" tager ét billede ad gangen. Lysets farve skifter ikke inden for et enkelt billede. Det gøre det derimod med video, hvor du optager en række billeder over tid. Typisk 25 billeder hvert sekund (og ofte endnu mere). Optager man et 5 minutters interview er det 7500 billeder i alt. Her kan lyset nå at skifte mange gange. Følger kameraet en person der går forbi et vindue vil lysets farve ændre sig og kameraets autofunktion vil justere farvebalancen herefter. Så billedet skifter kortvarigt  farve imens personen går forbi vinduet. Det er absolut ikke ønskeligt og vil forstyrre seerens oplevelse af din video. Autohvidbalance duer derfor ikke til video.

Standard hvidbalanceindstillinger
STANDARD HVIDBALANCE.png

Du kan selvfølgelig bruge kameraets hvidbalanceindstillinger for overskyet, skygge, solskin, lysstofrør og indendørslys. Du vil dog opleve, at der er tidspunkter hvor de ikke rækker. Du kan være i en situation hvor din filmscene indeholder både udendørslys (blåligt) fra et vindue og indendørslys (guligt) fra nogle lamper. Det kan også være, at du bevidst arbejder med forskellige farvelys i forgrunden og baggrunden for at skabe en større fornemmelse for dybde i billedet. Det er derfor vigtigt at lære om hvidbalance og hvordan du indstiller hvidbalancen manuelt, således du selv er herre over hvordan dine billeder ser ud og ikke blot overlader det til kameraet at bestemme.

Indstilling af hvidbalance med et gråkort eller hvidkort
MANUELT WB.png

Du kan indstille en custom hvidbalance ved at bruge et grå- eller hvidkort. Hvordan det indstilles varierer fra kamera til kamera, men princippet er det samme. Du placerer et grå- eller hvidkort direkte foran det objekt, som du gerne vil optage, peger kameraet på et det og sørger for at kortet fylder hele billedet. Herefter trykker du på knappen for custom hvidbalance og kameraet vil automatisk indstille hvidbalancen herefter. Vær opmærksomme på hvordan du vinkler hvid-/gråkortet i forhold til lyskilden. Den vinkel som lyset rammer kortet kan ændre farvenuancen og derved påvirke hvordan kameraet definerer den hvide farve.

 

Indstilling af hvidbalance efter Kelvinskalaen

Mere professionelle kameraer giver mulighed for indstilling af hvidbalancen efter kelvinskalaen. Det betyder at du kan indstille præcis hvilken kelvingrad, der skal danne grundlag for hvid i dit billedet. Med andre ord så giver det dig den største frihed, når du skal definerer farvetonerne. Optager du udenfor på en solskinsdag (5600 kelvin), men vil gengive en kold vinterdag, så kan du skrue din kelvinindstilling lidt ned til for eksempel 4500 kelvin. Det gør at billederne bliver blålige og kolde. Hvis du omvendt gerne vil gengive en varm ørkenvandring, så kan du skrue op til for eksempel 6500 kelvin. Så vil billederne få et mere varmt orange skær.

 

Det er værd at eksperimentere med hvidbalanceindstillingerne, så du får en fornemmelse af hvilken effekt, det giver til dine billeder. Vær dog opmærksom på, at det kan være svært at rette farverne i dine billeder tilbage igen i redigeringen. En vigtig tommelfingerregel er derfor, at optage neutrale farver i kameraet og istedet arbejde med billedernes farvemæssige udtryk, når du redigerer videoen.

bottom of page